პენისის გაზრდა სტრეტჩერის საშუალებით

სტრეტჩერი არის თანამედროვე მოწყობილობა, რომლის დანიშნულებაა მამაკაცის სასქესო ასოს გაზრდა ფარული გაჭიმვის გზით (იგი სრულიად შეუმჩნეველია ტანსაცმელში).

სტრეტჩერის მოქმედების პრინციპი ასეთია: სპეციალური დამჭიმი მექანიზმის ძალით ხდება უჯრედების დაყოფის გააქტიურება, რომელიც ხელს უწყობს პენისის ახალი შემაერთებელი ქსოვილების ზრდას, რითაც საერთო ჯამში მიიღწევა სასქესო ასოს როგორც სიგრძეში, ასევე მოცულობაში გაზრდა.

ძირითადი განსხვავება ექსტენდერსა და სტრეტჩერს შორის არის ის, რომ სტრეტჩერი ახდენს ნაკლებ დატვირთვას პენისზე, მაგრამ მეორეს მხრივ, იგი პრაქტიკულად შეუმნეველია სამოსის ქვეშ და მისი ტარება მფლობელს შეუძლია ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მოისურვებს, რადგან ამას ვერავინ შეამჩნევს.

აქედან გამომდინარე, ლოგიკურადაც და ექიმების რეკომენდაციითაც, მაქსიმალური შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი, თუ ექსტენდერი და სტრეტჩერი გამოყენებული იქნება კომბინაციაში, ანუ ექსტებდერის ტარება მოხდება დღის პირველ ნახევარში, ხოლო სტრეტჩერის – დღის მეორე ნახევარში, ან პირიქით.

სტრეტჩერი აბსოლიტურად არ უშლის ხელს მოძრაობას, და მისი ტარება შეიძლება ნებისმიერი სახის სამოსის ქვეშ (ისე, რომ თავი არ იგრძნოთ შებოჭილად): ინსტიტიტში, სამსახურში, ტრანსპორტში, საჭესთან, სპორტულ დარბაზში, სეირნობისას, მოძრავი სამუშაოს შესრულების დროს, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში და ა.შ.

სტრეტჩერები არის ორი სახის:

»» მექანიკური;

»» ვაკუუმური;

თუმცა, დღესდღეობით, თანამედროვე სტრეტჩერები ძირითადად ვაკუუმურია, ხოლო მექანიკური სტრეტჩერის გამოყენება პრაქტიკულად აღარ ხდება, რადგან მასში პენისის დაფიქსირების მარყუჟოვან სისტემას არ შეეძლო საკმარისი კომფორტის შექმნა მომხმარებლისთვის და შესბამისად შეუძლებელი იყო მისი დიდ ხნის განმავლობაში და შეუმჩნევლად ტარება.

რაც შეეხება ვაკუუმურ სტრეტჩერს, იგი წარმოადგენს ორთოპედული ქამრის კონსტრუქციას ვაკუუმური ხუფით – პენისის თავის მოხერხებული დაფიქსირებისთვის.

ვაკუუმურ სტრეტჩერს გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

 პენისის სიგრძის მუდმივი დაგრძელება;

 პენისის დიამეტრის მუდმივი მომატება;

 პენისის ზომების მნიშვნელოვანი გაზრდა მოსვენებულ მდგომარეობაში;

 პენისის თავის ზრდის სტიმულირება;

 პენისზე სისხლის მიწოდებისა და მიმოქცევის გაძლიერება;

სტრეტჩერის პრაქტიკაში გამოყენება ძალიან მარტივია: პენისის ფუძეზე ამოიცმევენ საყრდენ რგოლს, ხოლო ქამარს შემოირტყამენ თეძოზე და დასამაგრებელი ნაწილით აფიქსირებენ ხუფზე, რომელიც პენისის თავზეა დამაგრებული.

ქამრის სიგრძის რეგულირება ხდება სპეციალური, რეგულირებადი აბზინდით და მომხმარებელს შეუძლია თავად დაარეგულიროს პენისის დამჭიმი ძალა.

სამომხმარებლო ბაზარზე წარმოდგენილია სტრეტჩერების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი. თანამედროვე მოდელების კომფორტულობა კიდევ უფრო დაიხვეწა და მათი დამაგრება ტანზე შეიძლება სხვადასხვა ხერხით: თეძოზე, მუხლზე ან მხარზე.

დღესდღებობით ერთპერთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური სტრეტჩერები აქვს ფირმებს – Phallosan და penimaster pro. არსებობს მისი სხვადასხვა ვარიაცები.

მაგალითად: PeniMaster Pro Complete Set – კომპლექტში მოჰყვება როგორც სტრეტჩერი, ასევე ექსტენდერი.

სტრეტჩერს გამოყენება სხვა მეთოდებთან (განსაკუთრებით ექსტენდერთან) ერთად, მაქსიმალურად აჩქარებს პენისის ზომების მომატების პროცესს.

სტრეტჩერის გამოყენებით მიღებული შედეგები ატარებს ინდივიდუალურ ხასიათს და დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორებზე: ასაკი, გენეტიკური მიდრეკილება დიდი პენისის მიმართ, ძილის რეჟიმი, სტესების არსებობა, მავნე ჩვევები: თამბაქო, ალკოჰოლი და ა.შ

დაწერე კომენტარი